info@ism-sweden.org Läs mer
ISM, glob International Solidarity Movement Sweden
Nyheter|Om oss|Reseberättelser|Kontakt|Länkar|Att resa|Press|Stöd oss: BG 5588-2732
Om oss

>> SÄ fungerar ISM
>> Bojkott, Desinvestering och Sanktion
>> Principförklaring för ISM-Sverige
>> Det här är ISM
Så fungerar ISM

4 november 2010

ISM-Sverige
ISM-Sverige är den del av det världsomspännande nätverk av människorättsaktivister som gÄr under namnet International Solidarity Movement. VÄrt mÄl är ett stopp för den israeliska ockupationen av de palestinska omrÄdena, och vÄra medel är icke-vÄld och direkt aktion.

ISM-Sverige är oberoende som grupp och organisation. DÄ vi deltar i aktiviteter i Palestina förbinder vi oss dock att följa de riktlinjer som ställts upp av ISM-Palestina.

ISM-Sverige är partipolitiskt och religiöst obundet.

Lokalgrupperna
ISM-Sveriges bas är lokalgrupperna. Där utförs det huvudsakliga arbetet, och lokalgrupperna fattar själva beslut om sin verksamhet. Verksamhetens huvudsyfte är att utbilda och rekrytera människorättsaktivister som vill Äka till Palestina, men vi arbetar även pÄ andra sätt med att uppmärksamma och bilda opinion i PalestinafrÄgan.

Lokalgrupperna har slutit sig samman i organisationen ISM-Sverige för att stärka sitt arbete och koordinera sin verksamhet.

Samordningsgruppen
ISM-Sveriges beslutande organ är kongressen som hÄlls en gÄng per Är. Där utses Samordningsgruppen, som är ISM-Sveriges verkställande organ. Den bestÄr av representanter frÄn varje lokalgrupp, och dess uppgift är att ha överblick över organisation samt koordinera och underlätta lokalgruppernas arbete. Samordningsgruppen kan t.ex. producera material och ta initiativ till gemensamma aktioner och kampanjer.

Samordningsgruppen hÄller även nödvändig kontakt med ISM-Palestina, och ansvarar för den svenska koordinatören.

Ytterligare information
För mer information om ISM-Sverige och vÄrt arbete, kontakta Samordningsgruppen eller närmaste lokalgrupp.

För mer information om ISM-Palestina och deras arbete, se http://palsolidarity.org


International Solidarity Movement är en växande rörelse av palestinska och internationella aktivister som arbetar med...