info@ism-sweden.org Läs mer
ISM, glob International Solidarity Movement Sweden
Nyheter|Om oss|Reseberättelser|Kontakt|Länkar|Att resa|Press|Stöd oss: BG 5588-2732
Att resa

>> Praktiska tips inför resan till Palestina
>> Sommarkampanj 2009
>> Ã…k till Palestina!
>> Praktiska tips inför resan till Palestina
>> Olivskördskampanjen 2008
>> Tidigare kampanj: FREEDOM SUMMER 2007
Olivskördskampanjen 2008

28 augusti 2008
Bosättarvåldet mot palestinier på Västbanken ökar i en oroande snabb takt. ISM uppmanar därför aktivister att delta i 2008 års olivskördskampanj!

Olivträd i Palestina
Olivträd i Palestina Foto: KR

Olivträdet är en nationell symbol för palestinier. Då tusentals olivträd har mejats ner av bulldozrar, och israelisk militär och bosättare såväl ryckt upp träd som bränt ner dem, har olivskörden kommit att bli något mer än bara en inkomstkälla för palestinier - den har blivit en form av motstånd. Olivskörden är en årlig bekräftelse av palestiniernas historiska, spirituella och ekonomiska koppling till sitt land, och samtidigt ett förkastande av Israels försök att ta kontroll över det.

Palestinska samhällen och byar bjuder nu in internationella att visa stöd och solidaritet med detta motstånd genom att arbeta i olivlundarna tillsammans med dem. Internationella kan därmed, genom icke-våldslig närvaro och dokumentation, minska risken för extremt våld från militär och bosättare.

Människorättsorganisationen B'Tselem släppte nyligen en rapport om det ökade bosättarvåldet, vilket beskrivs som "reflect[ing] a sharp increase in reports of such violence, and represent[ing] a peak to an escalation that has been underway over the past few weeks". Våldet har särskilt förekommit runtomkring Yitzhar- och Bracha-bosättningarna i närheten av Nablus. Därför kommer årets olivskördskampanj att fokuseras kring denna region.

Olivskördskampanjen börjar den 15 oktober och kommer att pågå uppskattningsvis 6-8 veckor, beroende på storleken av skörden.

TRÄNING
ISM genomför två dagars träning varje onsdag-torsdag under perioden. Träningen är obligatorisk för alla internationella som vill delta i kampanjen. Kontakta palreports@gmail.com för ytterligare information.

PÃ…GÃ…ENDE KAMPANJER
Utöver olivskördskampanjen kommer det även finnas möjlighet att delta i andra former av icke-våldsligt gräsrotsmotstånd i Palestina.

ISM har till exempel varit aktiva i Ni'lin genom att stödja byns icke-våldsliga motstånd mot byggandet av apartheidmuren som kommer att konfiskera stora delar av byns mark. Demonstrationer har pågått sedan i maj, oftast med så mycket som fem-sex demonstrationer i veckan, och Israels svar på protesterna har blivit alltmer våldsamt ju längre sommaren har gått. Så våldsamt att två pojkar, 10 och 17 år gamla, i månadsskiftet juli-augusti mördades av den israeliska armén när de protesterade mot murbygget.

Israel har nyligen gett klartecken för användning av skarp ammunition mot protester i närheten av apartheidmuren, om det inte finns internationella eller israeler närvarande. Därför är internationell närvaro extra viktig i syfte att försvara palestiniers grundläggande rätt till icke-våldslig protest.

Utöver Ni'lin förekommer även regelbundna icke-våldsliga demonstrationer i bland annat Bil'in, al-Ma'sara och al-Khader.

Kom och delta! Bevittna det palestinska lidandet, modet och generositeten under den israeliska ockupationen.

Att själv uppleva situationen är väsentligt för att kunna förmedla hur livet och verkligheten i Palestina ser ut på ett adekvat sätt i ditt eget samhälle. Detta också för att kunna skapa nya ramar inom vilka det går att beskriva konflikten på ett sätt som tydliggör Israels apartheidpolicies, dess smygande etniska rensning på Västbanken såväl som dess kollektiva bestraffningar och folkmordsliknande handlingar på Gaza.

Läs mer på http://www.palsolidarity.org/main/2008/08/19/join-the-2008-olive-harvest-campaign/


International Solidarity Movement är en växande rörelse av palestinska och internationella aktivister som arbetar med...