info@ism-sweden.org Läs mer
ISM, glob International Solidarity Movement Sweden
Nyheter|Om oss|Reseberättelser|Kontakt|Länkar|Att resa|Press|Stöd oss: BG 5588-2732
Att resa

>> Praktiska tips inför resan till Palestina
>> Sommarkampanj 2009
>> Ã…k till Palestina!
>> Praktiska tips inför resan till Palestina
>> Olivskördskampanjen 2008
>> Tidigare kampanj: FREEDOM SUMMER 2007
Sommarkampanj 2009

26 april 2009
ISM bjuder in aktivister från alla världens hörn för att delta i palestiniernas motstånd mot den illegala ockupationen. Årets sommarkampanj fokuserar på att utmana den fortgående israeliska stölden av palestinsk mark.

Visa din solidaritet – åk till Palestina!
Visa din solidaritet – åk till Palestina! Foto: KR

International Solidarity Movement bjuder in internationella aktivister att delta i ISM:s arbete på Västbanken, i Gaza och i det ockuperade östra Jerusalem i sommar. Oavsett om du kan komma endast några veckor eller flera månader, behövs din närvaro för att stödja palestinska samhällen som gör icke-våldsligt motstånd mot den israeliska ockupationen.

Sommarkampanjen, som kommer att pågå mellan 6 juni och 15 augusti, har som mål att utmana den fortgående stölden av palestinskt land såsom expansionen av illegala israeliska bosättningar och dess infrastruktur i det ockuperade östra Jerusalem och Västbanken.

Träning för sommarvolontärer kommer att hållas varje vecka på tisdagar och onsdagar. Mer information om att gå med i ISM Palestina: http://palsolidarity.org/join.


Nedan ges exempel på några aktiviteter som ISM-volontärer kommer att delta i till sommaren:

1. ISM-volontärer kommer att stå sida vid sida med palestinska familjer i ×stra Jerusalem som hotas av fördrivning. Internationella aktivister kommer att sluta upp med familjer i de palestinska områdena Sheikh Jarrah, Silwan, Shu'fat och andra områden vars invånare är hotade, och göra motstånd mot vräkningar och rivningar av hus genom icke-våldslig direkt aktion.

ISM-volontärer kommer också att delta i demonstrationer mot Israels diskriminerande politik, och stödja organisering av palestinska kulturella evenemang.

2. På Västbanken kommer ISM-volontärer att delta i palestinska bybors icke-våldsliga demonstrationer mot muren och mot andra delar av det israeliska apartheidsystemet, så som vägspärrar, bosättningar och vägar enbart till för israeler.

Aktivister kommer att arbeta i samhällen som Ni'lin, Bi'lin, Jayyous, Husan och Tulkarem för att stödja direkta aktioner som initierats av palestinier. Under den senaste tiden har den israeliska militärens våld mot icke-våldsliga demonstrationer ökat. Det gör att internationella solidaritetsaktivisters närvaro är ännu viktigare för att hjälpa till att hindra de israeliska styrkornas repression samt för att dokumentera den.

Dessutom kommer volontärer att agera följeslagare till bönder och boskapsskötare för att förhindra våld från bosättare och israelisk militär. I South Hebron Hills utropar den israeliska armén ofta stora områden som stängda militärzoner som är förbjudna att beträda. ISM kommer att utmana dessa order.

3. ISM:s volontärer på Gazaremsan kommer att fortsätta följa med palestinska bönder som dagligen utsätts för beskjutning från den israeliska armén när de arbetar på sitt land i den så kallade buffertzonen. Volontärer kommer att solidarisera sig med Gazas befolkning mot den lamslående belägringen och de sporadiska attackerna mot remsan.

Flera ISM-aktivister kommer att delta i Free Gaza Movement:s båt Hopp och segla in i Gaza i slutet av maj. Internationella aktivister kommer också att samlas vid den egyptiska gränsen till Gaza mellan 22 maj och 14 juni, i ett försök att utmana den pågående isoleringen av Gazas människor. Mer info om detta initiativ här: http://palsolidarity.org/2009/03/5619.

Den som är intresserad av att arbeta med ISM-Gaza måste ha tidigare erfarenhet av arbete med ISM på Västbanken.

***

Kom till Palestina och stöd det palestinska folket i deras kamp mot ockupationen! ISM-volontärer får se palestiniernas kamp med egna ögon och delta sida vid sida. Det gör att de på ett trovärdigt sätt kan tala för frihet och självbestämmande för det palestinska folket på hemmaplan.

Stöd och delta i det palestinska icke-våldsliga motståndet mot ockupationen genom direkt aktion för att försvara östra Jerusalems och Västbankens mark. I sommar!

ISM


International Solidarity Movement är en växande rörelse av palestinska och internationella aktivister som arbetar med...